Insättning

Betalningsmetod
Typ
Valuta
Avgifter/kommissioner
Behandlingstid
  • Visa
  • Mastercard
  • Maestro
Kreditkort
Valuta EUR, USD, GBP
Avgifter/kommissioner KOSTNADSFRITT
Behandlingstid Omedelbar*
Öppna ett konto Finansiera ditt konto
  • Sofort
  • Trustly
Powercash
Valuta EUR, USD, GBP
Avgifter/kommissioner KOSTNADSFRITT
Behandlingstid 1-2 arbetsdagar
Öppna ett konto Finansiera ditt konto

För bankinsättningar kommer företaget att betrakta det nettobelopp som erhållits på sina bankkonton som insättning, med förbehåll för eventuella tillämpliga bankavgifter/avgifter/kostnader.

*Observera att din insättning kan bli försenad om du inte skickar in de nödvändiga dokumenten eller om InvestFW inte kan verifiera all nödvändig information som tillhandahålls av kunden.

***Observera slutligen att företaget erbjuder tre basvalutor (EURO/USD/GBP), därför ska alla insättningar konverteras till USD/EUR/GBP enligt kundens val enligt standardkursen på konverteringsdagen. Kunden ska stå för alla tillämpliga konverteringsavgifter.

Företaget ska vidta alla åtgärder för att uppdatera de avgifter som tas ut av tredje partsleverantörer i tid, men det ska inte hållas ansvarigt för eventuella efterföljande ändringar och/eller felaktigheter av tredje part, som till exempel banker och betaltjänstleverantörer som kan tillhandahållas till företaget med fördröjning och/eller som ligger utanför dess kontroll.

Detaljerad lista över PSP:er, EMI:er, banker och deras avgifter för insättningar och uttag av pengar

* På grund av landrestriktioner är det inte alla PSP:er och EMI:er som gäller för att finansiera ditt konto.