• Öppna ett konto
  • UTTAG
  • REGLERING
  • SUPPORT
  • PLATTFORM
  • INSÄTTNING
  • HANDEL

Questions and Answers

Hur kan jag registrera mig?
Att registrera sig på InvestFW.com är extremt enkelt:

• Klicka på fliken "Registrera" på startsidan.

• Fyll i de obligatoriska uppgifterna.

• Skicka in ansökningsformuläret med all efterfrågad information.
Finns det en vilande avgift om jag inte använder mitt konto?
För alla tillämpliga avgifter, inklusive vilande avgifter, se våra villkor.
Kommer ni att stänga mitt handelskonto om det har ett konto med tomt saldo?
Observera att ditt handelskonto endast kommer att stängas om du skickar in en skriftlig begäran till oss på [email protected] om att göra det. Se användarvillkoren för mer information.

Erbjuder InvestFW tjänster till alla jurisdiktioner?
InvestFW tillhandahåller inte sina tjänster till invånare i vissa jurisdiktioner som USA, Japan, British Columbia, Quebec, Saskatchewan, Iran, Demokratiska folkrepubliken Korea, Etiopien, Irak, Sri Lanka, Syrien, Trinidad och Tobago, Tunisien, Vanuatu, Jemen, Bahamas, Botswana, Ghana, Pakistan. *Observera att företaget förbehåller sig rätten att vägra tillhandahållande av någon jurisdiktion enligt tillämplig lagstiftning.
Kan jag öppna ett gemensamt konto?
Observera att vi för närvarande inte erbjuder möjligheten att öppna gemensamt konto.
Vad ska jag göra om jag inte har någon räkning som står i mitt namn?
I ett sådant fall har du följande alternativ:
• Begär ett intyg om hemvist från din lokala myndighet

• Begär ett referensbrev från din bank som bekräftar din bostadsadress

• Alternativt kan din bostadsadress verifieras av en advokat, domstol eller polis genom att förse oss med en bekräftelse. Observera att i alla ovanstående fall måste nämnda dokument vara daterat, undertecknat och bära den berörda myndighetens sigill/stämpel.
Är det möjligt att förlora mer pengar än vad jag satte in?
Nej, eftersom InvestFW erbjuder skydd mot negativt saldo, en säkerhetsfunktion som säkerställer att din totala risk när du handlar med oss ​​är begränsad till de medel du investerar. Riskhantering är vår främsta oro, det är därför vi introducerade standarden "Negative Balance Protection" som är en del av CYSEC-regleringspaketet som vi stolt presenterar för våra kunder.
Kan jag ändra basvalutan för mitt konto?
Observera att när du väl har valt valutan för ditt handelskonto kan du inte ändra den.
Vilka typer av handelskonton erbjuder ni?
Hos InvestFW erbjuder vi olika kontotyper för att passa våra kunders behov. För att välja den kontotyp som passar dina förväntningar, besök sidan Kontotyper.
Hur kan jag börja handla?
Allt du behöver göra för att börja handla med InvestFW är:

• Registrera dig hos oss

• Fyll i onlineansökan

• Fortsätt med insättning av pengar

• Skicka in dina KYC-dokument

• Vänta på godkännandebekräftelsen

• När ditt konto har godkänts kan du börja handla
Hur lång tid tar det att verifiera och godkänna mitt konto?
När du har fyllt i ditt ansökningsformulär och skickat in dina KYC-dokument godkänns handelskontot vanligtvis inom 24 timmar, om inte ytterligare dokumentation begärs.
Vilka typer av filer kan jag ladda upp?
Filtyperna som du kan ladda upp är: jpg, png, tif och pdf. Observera att den maximala filen är 2 MB.
Var kan jag ladda upp mina dokument?
Följ dessa steg för att ladda upp dina dokument:

• Logga in på ditt handelskonto

• Tryck på fliken "Hej XXXX" och klicka sedan på "Mitt konto"

• Välj fliken "Reglering" och ladda upp dina dokument längst ner på sidan
Varför krävs KYC-dokument?
InvestFW, som är en reglerad mäklare, är enligt lag skyldig att bekräfta identiteten på sina kunder i enlighet med krav mot penningtvätt som ställts av CySEC (vår tillsynsmyndighet). Därför är tillhandahållandet av adekvata identifieringsdokument såsom ett giltigt identitetsbevis och bevis på bosättning väsentliga för att följa tillämpliga regler och förordningar.
Vilka dokument måste jag tillhandahålla för att mitt konto ska godkännas?
Bevis på identitet
• ett giltigt internationellt pass, eller
• ett giltigt nationellt identitetskort* (legitimationen accepteras endast för EU-medborgare och om den är försedd med ett foto, en signatur och visar utgångsdatumet). Observera att identitetsbeviset måste innehålla din signatur; och (b) Bevis på hemvist
• En räkning som vatten, gas, el, fast internet/telefonräkning, kontoutdrag eller
• Ett certifierat hyresavtal
• Ett intyg om hemvist från din lokala myndighet
• Ett officiellt dokument utfärdat av regeringen såsom kommunalskatteräkning, inkomstskatt, månatlig pensionsredovisning. Observera att bosättningsbeviset kommer att godkännas endast om det innehåller ditt fullständiga namn/efternamn, adress och har utfärdats under de senaste sex (6) månaderna.
Observera att dokumentet inte kan vara ett e-utdrag eller en e-faktura. Du ombeds vänligen att kontrollera att de skannade dokumenten är tydligt läsbara innan du skickar dem till oss för att undvika onödiga förseningar.
Vilken valuta kan jag använda för att öppna mitt konto?
Du kan öppna ett konto i EUR/USD. Observera att du inte kan ändra ditt val av valuta efter registrering.
Måste jag sätta in pengar för registrering?
En deposition krävs inte för att registrera dig hos oss. Du måste dock sätta in pengar för att börja handla.
Jag har problem med registreringsprocessen, vad ska jag göra?
Om du stöter på några problem under din registreringsprocess vänligen kontakta oss via e-post på [email protected] eller via telefon på + (34) 93 030 5126 (SP) + (39) 029 475 9846 (IT) + (46) 8465 02207 (SE)
I vilka fall kommer ett uttag att nekas?
• Det innehåller inte all nödvändig information

• Det gjordes inte under kundens namn

• Det begärda beloppet var mindre än det lägsta uttagsbeloppet

• Det fanns inte tillräckligt med medel på kontot

• Uttagsmetoden skiljer sig från insättningsmetoden

• En force majeure-händelse inträffade
Kan jag ta ut mina pengar när jag vill?
Ja, du kan ta ut alla dina pengar när du vill.
I vilka valutor kan jag ta ut pengar från mitt handelskonto?
Se Banksektionen och Företagets Användarvillkor.
Vilka är avgifterna för uttag?
För alla tillämpliga uttagsavgifter, se sidan Betalningsmetoder.
Hur lång tid tar det att behandla min begäran om uttag?
Vi behandlar vanligtvis alla uttagsförfrågningar inom 24 timmar om inte ytterligare dokument eller information krävs. Observera dock att beroende på din valda uttagsmetod kommer tiden det tar för pengarna att överföras att bero på din betalningsmetod. För kredit-/betalkortsuttag tar det cirka 4-8 arbetsdagar innan pengarna når ditt bankkonto.
Hur kan jag avbryta ett uttag?
Du kan avbryta din begäran om uttag genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected], även om din begäran om uttag står i kö för behandling.
Vad är det lägsta uttagsbeloppet?
Minsta uttagsbelopp är 100 baserat på ditt kontos valuta (EUR/USD/GBP)
Är min personliga information säker?
Ja, dina personuppgifter är säkra. Företaget är registrerat som personuppgiftsansvarig hos Office of the Commissioner for Personal Data Protection enligt tillämpliga lagar i Republiken Cypern, enligt den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 om skydd av fysiska personer med avseende av behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter.
Vilka är fördelarna med att handla med en licensierad mäklare?
Några av fördelarna med att handla med en reglerad mäklare är:

• Reglerad och övervakad av CySEC

• Styrs av MiFID • Skydd av medel under Investor Compensation Fund (med förbehåll för behörighet)

• Segregering av kundmedel

• Kundmedel förvaras säkert i EU-banker av högsta klass

• Strikta förfaranden mot penningtvätt följs

• Garanterat bästa möjliga utförande
Var kan jag hitta alla policyer?
Du hittar alla policyer genom att klicka här.
Vad händer med mina dokument om jag stänger mitt konto hos InvestFW?
Dina angivna dokument kommer att sparas i våra register i 5 år enligt våra lagstadgade krav.
Kommer du att informera min skattemyndighet om hur mycket jag tjänade?
Nej, såvida det inte begärs av tillämplig lagstiftning och/eller förordningar, på Cypern eller utomlands.
Hur säker är handel med er?
Vi vidtar alla möjliga åtgärder för att säkerställa din största säkerhet. Vi använder de internationellt accepterade säkerhetsprotokollen som SSL (Secure Sockets Layer) som krypterar alla kreditkortsbetalningar över webben samt dina personliga data och handelsdata. Det här systemet är automatiskt och du kommer att få omedelbara meddelanden om din webbläsare inte stöder det.
Måste jag betala skatt på alla vinster jag gjort?
InvestFW-handlare är ansvariga för sina eventuella skatteskulder på sin hemort. Se tillämplig lagstiftning i ditt land och sök oberoende råd
Är mina pengar säkrade?
InvestFW drivs av iTrade Global (CY) Ltd, som säkerställer säkerheten för klientmedel och konsumentskydd enligt direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID). De åtgärder som InvestFW vidtar är således följande:

• Kundernas medel är åtskilda från företagets egna medel

• Vi upprätthåller kund- och operativa bankkonton hos EU-bankinstitut med gott anseende.

• Företaget är medlem i Investor Compensation Fund (ICF) som säkerställer att företaget betalar kompensation till alla kunder i den osannolika händelsen att företaget skulle bli insolvent eller behöva avbryta sina tjänster. Ersättningsbeloppet kommer att bero på den rådande nivån på klienternas krav.

• Som en reglerad leverantör av finansiella tjänster är vi enligt lag skyldiga att upprätthålla tillräckligt med likvidt kapital för att täcka kunders insättningar, eventuella fluktuationer i företagets valutapositioner och eventuella utestående kostnader.
Är ni en reglerad mäklare?
Ja, InvestFW regleras av Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”) med licensnummer 298/16. Anses vara auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority. Detaljer om ordningen för tillfälliga tillstånd, som tillåter EES-baserade företag att verka i Storbritannien under en begränsad period samtidigt som de söker fullständig auktorisation, finns på Financial Conduct Authoritys webbplats.
Var kan jag hitta min personliga profil?
Följ dessa steg för att hitta din personliga profil:

• Logga in på ditt konto

• Tryck på fliken "Hej XXXX" och klicka sedan på "Mitt konto"
Vad ska jag göra om jag har glömt mitt lösenord?
Om du har glömt ditt lösenord, följ dessa steg:

• Klicka på "Glömt lösenord" i inloggningsfönstret

• Ange din e-postadress och den angivna koden och klicka sedan på "Tillämpa".

• Klicka på länken som skickades till din e-post för att bekräfta din begäran.

• När du har bekräftat din begäran kommer ett nytt lösenord att skickas till din e-post.
Hur kan jag uppdatera mina personliga uppgifter?
För att uppdatera dina personliga uppgifter/ekonomiska profil, skicka ett e-postmeddelande med din förfrågan till [email protected], och specificera vilken information du vill uppdatera.
Hur kan jag kontakta er?
Du kan kontakta oss via e-post: [email protected] eller via telefon: + (46) 8465 02207 (SE)
Vad gör jag om min plattform inte fungerar?
I det osannolika fallet att plattformen inte fungerar, följ dessa steg:

• Kontrollera din internetanslutning

• Rensa cookies och cache-minne

• Se till att du fortfarande är inloggad på ditt handelskonto. Om du fortfarande stöter på några problem, skicka ett e-postmeddelande till [email protected]
Vilka typer av diagram erbjuder ni?
Vi erbjuder 2 typer av diagram: Linjediagram och ett Candlestick-diagram.
Hur kan jag se min handelshistorik?
Följ dessa steg för att se din handelshistorik:

• Logga in på ditt handelskonto

• Tryck på fliken "Hej XXXX" och klicka sedan på "Mitt konto"

• Välj fliken "Positioner".
Var kan jag se öppnade/förfallna affärer?
Öppnade/förfallna affärer kan ses i tabellen längst ner på din handelsplattform.
Vilken tid visas på plattformen/webbplatsen?
Tiden är inställd på GMT +0 och den är synkroniserad med marknadstiden.
Var kan jag se min transaktionshistorik?
Alla dina insättningar, uttag och portföljhistorik kan ses i avsnittet Mitt konto. Logga bara in på ditt konto och välj den information du vill se. Följ dessa steg för att se din transaktionshistorik:

• Logga in på ditt handelskonto

• Tryck på fliken "Hej XXXX" och klicka sedan på "Mitt konto"

• Välj fliken med den information du vill se (t.ex. insättningar, uttag etc.)
Var kan jag se de exakta handelstiderna för varje tillgång?
En detaljerad lista över alla våra tillgängliga tillgångar, deras beskrivning, utgångstider, symboler och handelstider presenteras i TillgångsIndex längst ner på hemsidan.
Färger på kurserna på handelsplattformen
Grönt indikerar att ett pris stiger och rött indikerar att ett pris faller.
Vad är Forex?
Forex, även känd som utländsk valuta, FX eller valutahandel, är en decentraliserad global marknad där alla världens valutor handlas. Forexmarknaden är den största, mest likvida marknaden i världen med en genomsnittlig daglig handelsomsättning som överstiger 5 biljoner dollar.
Vad är CFD-handel?
CFD, vanligen kallad Contracts for Difference, gör det möjligt för investerare att spekulera i prisrörelsen för en rad finansiella instrument som råvaror, aktier, index och valutor utan att faktiskt äga det givna instrumentet.
Behöver jag ladda ner en programvara för att kunna handla?
Nej, InvestFW.com är en webbaserad handelsplattform, vilket innebär att du kan logga in på ditt konto och handla på vilken enhet som helst som har en internetuppkoppling.
I vilka fall kommer en insättning att vara väntande?
En insättning kan vara väntande, inklusive men inte begränsat till, i följande fall:

• Inga KYC-dokument har tillhandahållits

• Insättningen gjordes av en tredje part

• Insättningen gjordes av ett anonymt konto

• Den emitterande banken beslutade att tacka nej. Kontakta [email protected] för mer information.
I vilka valutor kan jag sätta in pengar på mitt handelskonto?
Vi erbjuder öppnandet av ett handelskonto i tre basvalutor (EURO/USD/GBP). Du kan dock sätta in pengar i din lokala valuta, eller i vilken annan valuta som helst, som kommer att omvandlas till den basvaluta du har valt för ditt handelskonto enligt bankkursen. Kunden ska stå för alla konverteringsavgifter och bankavgifter.
Vilken information krävs om jag gör en insättning med mitt kredit-/betalkort?
För att behandla din insättning kommer följande dokument att krävas:

• Betal-/kreditkortsauktoriseringsformulär (som tillhandahålls av oss)

• Kopia av det kredit-/betalkort som användes för att sätta in pengarna (fram och bak) Du rekommenderas att täcka över de första 12 siffrorna i ditt kortnummer (på framsidan) och de sista 3 siffrorna/CVV (på baksidan). Se till att de återstående kortuppgifterna är synliga (dvs namn/efternamn på certifikatinnehavaren, utgångsdatum och underskrift).

Observera att de ovan nämnda dokumenten endast kommer att begäras en gång per nytt betal-/kreditkort som används.
Vilka är avgifterna för insättningar?
Se sidan för betalningsmetoder och villkor för företaget för mer information.
Hur lång tid tar det att behandla min insättningsbegäran?
Vi behandlar vanligtvis alla insättningsförfrågningar inom 24 timmar om inte ytterligare dokument eller information krävs. Observera dock att beroende på din valda betalningsmetod kan det krävas ytterligare tid för att pengarna ska nå ditt InvestFW-handelskonto. Du kommer att få ett automatiskt e-postmeddelande när din begäran om insättning har tagits emot.
Vilka betalningsmetoder kan jag använda?
InvestFW ger dig en mängd olika betalningsmetoder. Se avsnittet Betalningsmetoder för att se alla tillgängliga finansieringsmetoder.
Vilken information krävs om jag sätter in med en banköverföring?
Hos InvestFW kan du göra vilken banköverföring som helst som är lika med eller över beloppet 250 (EUR/USD) eller i vilken annan valuta som helst som bär omräkningskurs, avgifter och bankavgifter. Det finns ingen avgift eller provision på bankinsättningar. Observera dock att din bank kan komma att ta ut överföringsavgifter, därför kommer du att krediteras det exakta beloppet som vår bank har tagit emot. Därför rekommenderar vi alltid att du skickar mer än minimum. Observera att banköverföringen måste ske i enlighet med uppgifterna som finns publicerade på vår webbplats under Banksektionen. När överföringen är klar, vänligen skicka en kopia av banköverföringen till oss via e-post på [email protected] Tänk på att, beroende på din banks policy, det kan ta upp till 5 arbetsdagar innan pengarna visas på ditt InvestFW-handelskonto.

Observera att företaget endast erbjuder två basvalutor (EUR/USD) och kunden ska stå för alla konverteringsavgifter och bankavgifter.
Vad är en Swift-kod?
En SWIFT-kod är den unika identifieringskoden för en viss bank som används vid överföring av pengar mellan banker. Din bank tillhandahåller vad dess SWIFT-kod är. Om SWIFT-koden endast består av åtta siffror måste du ange XXX i slutet.
Vad är det maximala insättningsbeloppet?
Det finns inget satt maxbelopp eftersom insättningsbeloppen är obegränsade
Vad är det lägsta insättningsbeloppet?
Minsta insättningsbelopp är 250 av ditt kontos basvaluta (EUR/USD/GBP) eller i någon annan valuta som bär omräkningsavgifter och bankavgifter. Observera att företaget endast erbjuder två basvalutor (EUR/USD) och kunden ska stå för alla konverteringsavgifter och bankavgifter.
Vilka typer av instrument kan jag handla?
En detaljerad lista över alla våra tillgängliga tillgångar presenteras i Tillgångsindex längst ner på hemsidan.
Varför kan jag inte handla?
Misslyckade affärer är vanligtvis ett resultat av otillräckliga medel, ditt handelskonto är inte godkänt ännu, eller om du försöker handla med en tillgång utanför marknadens öppettider. Om inget av dessa skäl är fallet, vänligen kontakta oss via e-post på [email protected]
Hur hanterar jag min risk?
InvestFW förser dig med ett antal verktyg som du kan använda för att hantera din risk. Till exempel sätter en limitorder en begränsning på det högsta pris som ska betalas eller det lägsta pris som ska tas emot. En stop loss-order gör att en position automatiskt stängs till ett förutbestämt pris för att begränsa potentiella förluster om marknaden rör sig mot din position.
Kan jag handla när marknaden är stängd?
När marknaderna är stängda kan du inte öppna en position. Du kan bara handla (öppna positioner, stänga positioner, lägga och ändra order) när marknaden är öppen.
Vad är meningen med att gå "långt" och "kort"?
Att gå långt är när en näringsidkare köper en tillgång med förväntningen att dess värde kommer att stiga. Detta kallas att öppna en lång position. Att gå "kort" eller öppna en kort position är när en näringsidkare säljer en tillgång med förhoppningen att dess pris kommer att sjunka så att den kan köpas tillbaka i framtiden till ett lägre pris.
Vad är spreads?
Spread är skillnaden mellan köp- och säljkurs. Två priser anges för ett valutapar.
Vad är pips?
Måttenheten för att uttrycka värdeförändringen mellan två valutor kallas "pip". Till exempel, om GBP / USD flyttas från 1,3048 till 1,3049, är den 0,0001 som stiger i värde ett pip.
Varför fortsätter priserna att ändras innan jag fattar ett beslut?
Liksom marknaden är kurserna hos InvestFW dynamiska och förändras varje sekund. Marknadsfluktuationerna påverkar vår automatiska prissättningsmotor, som visar kurser i realtid. Men här på InvestFW är räntefångst så bra som tekniken tillåter. Dessutom har du möjlighet att avbryta din affär om du inte fick den exakta kursen du ville handla på. För din bekvämlighet gör InvestFW kursanalys så enkelt som möjligt, genom att visa en blinkande rörelse varje gång priset fluktuerar, och genom färgindikatorn, som gör priset grönt vid uppåtgående rörelse, eller rött vid nedåtgående rörelse.

Assets Information

CFD-HANDEL MED ALPHABET INC. PÅ INVESTFW
Undrar du hur man köper Google-aktier online? InvestFW är här för att förse dig med de bästa onlineaktierna på marknaden. Ta reda på mer om Alphabet Inc. (GOOG/GOOGL)-en av de största börsaktierna som finns i marknadens ledande index – och handla med…
Read more

Glossary

AVSKRIVNING

Ett fall i värdet på en valuta eller något finansiellt instrument.